Κατασκευή δίσκου ρεβέρσας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΒΕΡΣΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  Φ 350mm (προϋπόθεση να σταλεί το παλαιό)