Αντικατάσταση θερμουϊτ φρένων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΩΝ

(προϋπόθεση να σταλεί το παλιό)