Αντικατάσταση θερμουϊτ φρένων

186.00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΩΝ

(προϋπόθεση να σταλεί το παλιό)