ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

Αντικατάσταση θερμουϊτ φρένου από τρένο

Απαραίτητη προϋπόθεση να σταλεί το παλιό