ΒΑΛΒΙΔΑ EBS KNORR-BREMSE-VOLVO

180.00

Βαλβίδα EBS KNORR-BREMSE VOLVO

K000914 21ED 00180

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή

Απαραίτητη προϋπόθεση η επιστροφή του παλιού.